Instalacje gazów medycznych

Copper pipes of different diameter

Rury w sztangach i zwojach, oraz złączki przeznaczone do instalacji gazów medycznych, technicznych oraz do instalacji próżniowych.

Elementy instalacji gazów medycznych charakteryzują się odtłuszczoną i suchą powierzchnią co gwarantuje najwyższy standard precyzowany normą EN 13348, oraz szczelnie zaślepionymi końcówkami (w przypadku rur) i pakowane fabrycznie w indywidualne koszulki (w przypadku złączek). Gwarantuje to czystość wszystkich elementów instalacji. Oferowane przez nas produkty są przystosowane do systemu rurociągów dla gazów medycznych określonych normą ciśnieniową EN 737-3 (Rurociągi dla sprężonych gazów medycznych i podciśnienia).

Bezszwowa miedziana rura przeznaczona do transportu gazów technicznych, czynników chłodniczych, gazów medycznych i próżni. Produkt ten ma dodatkowo oczyszczoną i suchą powierzchnię wewnętrzną i spełnia wymagania normy DIN EN 13348 dla medycznych rur gazowych miedzianych, a także wymagania normy DIN EN ISO 7396-1 dla systemów dla  zasilania gazem medycznym. Ze względów technicznych, jak i higienicznych, rury miedziane są używane do dostarczania gazów medycznych, w tym tlenu, sprężonego powietrza medycznego i gazów anestezjologicznych. Ponadto, miedź ta jest również zgodna z wymaganiami dla rur do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z EN 12735-1, co daje szeroki zakres dla ich zastosowania.

Rura miedziana Cu-DHP MedicalFein spełnia wymagania dyrektywy 93/42 /EEC i jest zaklasyfikowana jako urządzenie medyczne klasy IIA do budowy urządzeń do gazów medycznych, powietrza, próżni i gazów technicznych zgodnych z normami zharmonizowanymi. Każdej wydanej partii towarzyszy świadectwo odpowiadające ref. 3.1 normy EN 10204, która potwierdza jej zgodność z wymaganiami normy EN 13348. Wewnętrzna, czysta powierzchnia rury MedicalFein gwarantuje ochronę przed zjawiskami korozyjnymi.

Różnego rodzaju łączniki miedziane przeznaczone do lutowania na twardo lutami z zawartością srebra. Wykonane są z miedzi Cu-DHP ( CW 024A ) i przeznaczone do łączenia rur zgodnie z normą PN-EN 12735-1 i PN-EN 13348. Dostępne są w średnicach od 6 do 159 mm. Charakteryzują się zawartością węglowodorów mniejszą niż 0,02 g/m2. Znajdują zastosowanie w instalacjach do gazów medycznych tj.: azot, NO, CO2, hel, tlen, ksenon, powietrze do oddychania oraz do systemów próżniowych. Łączniki  te pakowane są pojedynczo w szczelne woreczki.